Görsel Not Alma & Zihin Haritaları

Görsel Not Alma ve Zihin Haritaları

Eğitim programı, işlerinde sunum ve data analizinden yararlanan her çalışanın, fikir ve sonuçlarını daha yalın ve etkili sunabilmesini sağlamaya yöneliktir.

“Büyük Resmi Görebilmek” eğitim programının modüllerinden biridir.

Yönetici özeti oluşturma, zihin haritalama ve yalın anlatım tekniklerini anlamak ve örnek uygulamalar ile pratik edilmesini hedefler.

 • Yönetici Özeti Hazırlayabilmek
 • Doğru Özetleme Teknikleri
  • Kitap ve Metin
  • Mail Yazma Prensipleri
  • Videolar
 • Zihin Haritaları
 • Yalın Anlatım
 • Akışı Resmetmek
  • Modüler Parçalara Ayırmak
  • Akış Oluşturmak
  • Takım Çalışması
  • Büyük Resmi Görebilmek
 • Örnek Uygulamalar & Vaka Çalışmaları
 • Zihin haritaları tekniğini öğrenir. Yıllık plan oluşturmak ve haftalık yapılacak iş listesi için uygular.
 • HBR dergisinde çıkan bir makaleyi bir sayfaya çizmek konusunda uygulama yapar.
 • İş akışının bir sayfada nasıl resmedilebileceği ile ilgili uygulama yapar.
 • Farklı sektörlerde basit anlatım uygulamaları ile üretilen çözümler ile bakış açısı kazandırılır.
 • Veri Görselleştirme
 • Etkili Sunum